Networking AJE Galicia ‘Conectando emprendedores, creando sinerxías’ – Cidade da Cultura de Galicia – Santiago de Compostela (16 de xuño de 2016)