CONVENIO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E A FEDERACIÓN GALEGA DE XOVES EMPRESARIOS (AJE GALICIA) PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOIO AO EMPRENDEMENTO

– Asesoramento e titorización para a creación de empresas.
– Formación específica para fomento do emprendemento e dinamización do rural.
– Formación específica para autónomos
– Actividades de networking
– Congreso Joven Empresario/a

 

 

LOGO XUNTAlogo Igape