Tradición e tecnoloxía unidas no emprendemento transfronteirizo

A iniciativa emprendedora impulsada a ambos lados da raia sempre comprendeu a sectores productivos de corte tradicional no que a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal é un referente. No momento actual cómpre, máis ca nunca, o estímulo da innovación neses sectores e tamén nos novos sectores emerxentes. Aje Galicia quere seguir posicionándose no fomento do emprendemento [...]